• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Đặt lịch hẹn
tư vấn

SỰ KIỆN HỘI THẢO TẠI AAC
Tầng 2, Tòa nhà Bảo Anh-62 Trần Thái Tông-Cầu Giấy-Hà Nội

Ngày Giờ Quốc Gia Trường Đại diện
31/03/2017 11:00 - 12:00 New Zealand Victoria University of Wellington Van Hoang
28/03/2017 13:30-14:30 Australia Australian Boarding Schools International (ABSI) Christopher Hall
24/03/2017 10:00 - 11:00 Mỹ Shorelight Education Lại Việt Phương
03/03/2017 11:00 - 12:00 Mỹ Kaplan Tam Phan
02/03/2017 14:00-15:00 Mỹ CIEE Nguyet Do
28/02/2017 16:00 - 17:00 Mỹ University of Kentucky Audra Cryder

Trường tiêu điểm

Stay connected

Các Trường Đối tác