• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Đặt lịch hẹn
tư vấn

SỰ KIỆN HỘI THẢO TẠI AAC
Tầng 2, Tòa nhà Bảo Anh-62 Trần Thái Tông-Cầu Giấy-Hà Nội

Ngày Giờ Quốc Gia Trường Đại diện
27/05/2017 8:30 - 10:00 USA KAPLAN USA ( Northeastern University and Pace University) Mrs. Rachel Kimber
18/05/2017 10:30 -11:30 USA The International Academy Jenn White
09/05/2017 11:00 - 12:00 USA INTO Hanh Hoang
19/04/2017 14:30 - 15:30 USA & Canada Studygroup Ms. Que Vo
31/03/2017 11:00 - 12:00 New Zealand Victoria University of Wellington Van Hoang
28/03/2017 13:30-14:30 Australia Australian Boarding Schools International (ABSI) Christopher Hall

Trường tiêu điểm

Stay connected

Các Trường Đối tác