• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Đặt lịch hẹn
tư vấn

SỰ KIỆN HỘI THẢO TẠI AAC
Tầng 2, Tòa nhà Bảo Anh-62 Trần Thái Tông-Cầu Giấy-Hà Nội

Ngày Giờ Quốc Gia Trường Đại diện
03/03/2017 11:00 - 12:00 Mỹ Kaplan Tam Phan
28/02/2017 16:00 - 17:00 Mỹ University of Kentucky Audra Cryder
28/02/2017 15:00 - 16:00 Mỹ Cleveland State University Lynn Mentch
28/02/2017 14:00 - 15:00 Mỹ SUNY Old Westbury Carleen Ben
28/02/2017 14:00 - 15:00 Mỹ College of Southern Nevada Amanda Stibick
28/02/2017 14:00 - 15:00 Mỹ Del County Commun Col Katie Lozier

Trường tiêu điểm

Stay connected

Các Trường Đối tác